O Klubie

Kilka słów o Klubie

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego. Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do organizacji  współzawodnictwa w sporcie strzeleckim we wszystkich dyscyplinach (pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa).

Biuro Klubu

Od 1 grudnia 2017 r. w każdy piątek, w godzinach od 09:00 do 13:00 otwarte jest dla interesantów Biuro Klubu, które mieści się w pok. nr 11 budynku CTM przy ul. Matejki 6 w Gdańsku Wrzeszczu. W tych godzinach można także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 885 415 888. Poza godzinami pracy biura korespondencję, dokumenty itp. można pozostawiać w mieszczącym się w tym samym budynku salonie broni  Czapla (wejście od ul. Wasowskiego). W dni ustawowo wolne od pracy Biuro jest nieczynne.

Organy Klubu

Zgodnie z postanowieniami Statutu najważniejszym organem Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych dla Klubu kwestiach.

Zarząd Klubu jest organem reprezentującym Klub i  zarządzającym jego bieżącą działalnością.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu.

W skład Zarządu Klubu wchodzą następujące osoby:

  • Dariusz Wróbel – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Waszczuk – Skarbnik
  • Michał Rożyński
  • Marcin Talaśka
  • Paweł Musiał
  • Paweł Linda

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Bogusław Rodzik
  • Adam Krysiński
  • Janusz Kuczkowski

Dane Klubu

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea”
ul. Matejki 6
80-232 Gdańsk

ING BANK ŚLĄSKI S. A. O/GDAŃSK

51 1050 1764 1000 0023 2615 0220

tel./fax +48 58 732 73 17
email: biuro@sksardea.pl

Zarejestrowany 14 grudnia 2007 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000294928. Numer identyfikacji podatkowej NIP 9570986416, numer REGON 220535073, licencja PZSS o numerze LK-1080/2017 ważna do 31 grudnia 2020 r.

Tutaj pobierzesz Statut Klubu SKS Ardea – STATUT zmiany po Walnym 01.02.2020r

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym i  sprawuje nadzór nad działalnością Zarzadu .

DOŁĄCZ DO ARDEA

Interesuje Cię strzelectwo sportowe? Chcesz dołączyć do naszego grona? Zacznij od wizyty na strzelnicy w Lublewie, gdzie doświadczeni instruktorzy wprowadzą Cię w świat strzelectwa. Poznasz zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim, nauczysz się prawidłowych technik strzeleckich oraz poznasz różne dyscypliny i konkurencje strzeleckie. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie, zaufanie innych strzelców oraz dowiesz się o szczegółowych zasadach przyjęcia do klubu. Inicjatywa jest po Twojej stronie!

Wpisowe do Klubu – 600 zł

Składki na 2023 rok – 300 zł za rok

Pobierz podanie o przyjęcie do klubu.
Pobierz deklarację członkowską.