Puchar Pomorza

ZAWODY DWUBOJU I WIELOBOJU STRZELECKIEGO

Organizator:
ardea_logo_small

Licencja klubowa PZSS nr LK-1080/2017

ważna do 31.12.2020

Puchar Pomorza Logo

Współorganizator:
Logo Czapla

Patronat honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego

 

Zawody odbywają się przy udziale sędziów PZSS i są ujęte w kalendarzu PZSS.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. CEL ZAWODÓW :
  • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
  • Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
  • Aktywizacja klubów strzeleckich z woj. pomorskiego i z województw sąsiednich.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników.
 2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
  • SKS „ARDEA”, Gdańsk, Matejki 6, www.sksardea.pl
  • FHU „CZAPLA”, Gdańsk, Matejki 6, www.czapla-bron.pl, www.strzelnicaczapla.pl
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
  • Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowo – Myśliwskiej „CZAPLA” znajdującej się w Lublewie Gdańskim
   przy ul. Wojska Polskiego 30.
  • W roku 2016 zawody odbędą się w 12 edycjach tj.:
   10 stycznia, 7 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września,
   2 października, 6 listopada i 4 grudnia.
 4. PROGRAM ZAWODÓW :
  • DWUBÓJ :
   • Psp-20 : 5 strzałów próbnych, czas 3 min; 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów, czas I serii 5 min, II serii 3 min; tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszczalne trzymanie broni oburącz.
   • Pcz-20 : 5 strzałów próbnych, czas 3 min; 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów, czas I serii 5 min, II serii 3 min; tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszczalne trzymanie broni oburącz.
  • WIELOBÓJ :
   • Kcz-5 : karabin centralnego zapłonu kal.7,62×39 lub 5,56×45, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
    odległość 50 m, czas konkurencji 1 min, tarcza TS-4, ilość strzałów 5 (bez strzałów próbnych), postawa stojąc, z wolnej ręki.
   • Ksp-10 : karabin sportowy bocznego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne (bez optyki), 10 strzałów do tarczy papierowej TS-1 (bez strzałów próbnych), czas 3 min, odległość 50 m, postawa stojąc, z wolnej ręki.
   • TRAP-10 : 10 strzałów ocenianych ze strzelby śrutowej do 10 rzutków. Postawa strzelecka: stojąc, bez złożenia. Do jednego rzutka może być oddany tylko 1 strzał. Z każdego stanowiska należy oddać 2 strzały do 2 rzutków.
    Po oddaniu 2 strzałów ze stanowiska nr 1 strzelec musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2 itd. aż do stanowiska nr 5. Punktacja: stanowisko nr 1 – 5/4, nr 2 – 3/2, nr 3 – 4/3, nr 4 – 6/5 nr 5 – 10/8. Maksymalna liczba punktów 50. Przy równym wyniku o miejscu decyduje ilość trafień, a w przypadku równej ilości trafień decydują trafienia wyżej punktowane.
 5. UCZESTNICTWO :
  • Osoby posiadające licencję PZSS ważną na rok 2016 zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich
   i stowarzyszeniach
  • Osoby bez licencji zrzeszone w klubach strzeleckich, sekcjach lub innych organizacjach oraz sympatycy
   strzelectwa posiadający doświadczenie strzeleckie.
 6. KLASYFIKACJA :
  • INDYWIDUALNA w konkurencjach: Psp-20, Pcz-20, Kcz-5, Ksp-10, Trap-10.
  • GRAND PRIX – po wszystkich 12 edycjach, do ogólnego wyniku Grand Prix 2016
   liczonych jest maksymalnie 10 najlepszych startów w dwuboju i wieloboju z całego roku
   (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.).
 7. NAGRODY :
  • Po każdej edycji puchar i dyplom za I miejsce w dwuboju i wieloboju oraz dyplomy od I do III miejsca we
   wszystkich poszczególnych konkurencjach (wręczenie pucharów i dyplomów na kolejnej edycji zawodów).
  • Grand Prix 2016 – w dwuboju i wieloboju puchary i dyplomy od I do III miejsca oraz dyplomy od IV do VI
   miejsca (wręczenie pucharów i dyplomów na I edycji Pucharu Pomorza 2017). Wśród wszystkich obecnych
   zawodników na uroczystości Grand Prix zostaną rozlosowane nagrody (dla osób, które w 2016 r. wzięły udział
   w minimum 8 edycjach Pucharu Pomorza i mają aktualne pozwolenie na posiadanie broni – losowanie nagrody
   specjalnej).
 8. ZGŁOSZENIA :
  • Rejestracja zawodników na wszystkie konkurencje WYŁĄCZNIE ON-LINE przez stronę internetową
   http://strzelnicaczapla.pl/rejestracja-na-zawody/. Rejestracja uruchamiana jest 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają się odbyć kolejne zawody i trwa do wyczerpania miejsc.
  • Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze strzelnicy od godz. 8.30 do godz. 13.00.
  • Rejestracja dla osób, które nie dokonały wcześniejszej rejestracji TYLKO w godz.12.00 – 13.00 w dniu zawodów.
  • Czas trwania zawodów od 9.00 do 15.00.
 9. KOSZTY UCZESTNICTWA :
  • Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25zł, startowe w dwóch i więcej
   konkurencji po 20 zł za konkurencję płatne gotówką lub kartą przy odbiorze metryczek w biurze zawodów.
  • Juniorzy – zwolnieni z opłaty startowej.
  • Amunicja do konkurencji: PSP kal..22 lr -10zł, PCZ kal.9mm PARA – 40zł, KSP kal..22 lr – 5 zł, KCZ kal.7,62×39 -10 zł, Strzelba kal.12/70 – 20 zł.
 10. SPRAWY RÓŻNE :
  • Amunicję i broń dla zawodników nie posiadających pozwolenia na broń zabezpiecza organizator.
   Osoby posiadające własną broń powinny posiadać własną amunicję w odpowiedniej ilości.
  • Protesty i reklamacje do 30 min. po ogłoszeniu wyników.
  • Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
  • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach podczas rejestracji w biurze muszą okazać aktualną licencję strzelecką.
  • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy
   zawodów.
  • Wyniki ogłaszane są w biurze zawodów po wpisaniu wszystkich metryczek. Wyniki publikowane będą na stronie
   www.strzelnicaczapla.pl oraz na stronie Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
  • Prosimy o przestrzeganie warunków zgłaszania się na zawody opisane w pkt.8 niniejszego regulaminu.