IPSC Handgun Gdańsk – Zakończenie Sezonu 2016

imagesEnglish version below.


Zapraszamy na zawody IPSC Level 2, będące częścią Grand Prix Polski 2016

Rejestracja: poprzez stronę (zamknięta, ale można sprawdzić obsadę squad’ów).

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 8:45 (w piątek i w sobotę).
Zapisy od godziny 8:00

Squady rozpoczynają na następujących torach:

Squad 1 (piątek) Tor 1-2
Squad 2 (piątek) Tor 3
Squad 3 (piątek) Tor 4-5
Squad 4 (piątek) Tor 6-7
Squad 5 (piątek) Tor 8-9
Squad 6 (piątek) Tor 10-11
 
Squad 7 (sobota) Tor 1-2
Squad 8 (sobota) Tor 3
Squad 9 (sobota) Tor 4-5
Squad 10 (sobota) Tor 6-7
Squad 11 (sobota) Tor 8-9
Squad 12 (sobota) Tor 10-11

Po zakończeniu rywalizacji na danych torach, squady przemieszczają się na następne w kolejności tory. Z torów 10-11 squady przechodzą na tory 1-2.

Tory: Plik PDF

Termin zawodów: 14-15 październik 2016 (pre-match w piątek 14go). Przyjmowanie zawodników od godziny 8:00, pre-match oraz match rozpoczyna się o godzinie 8:45. UWAGA: Ze względu na krótszy dzień o tej porze roku i możliwe problemy czasowe z dokończeniem zawodów w sobotę, prosimy osoby które mogą strzelać w piątek o pojawienie się na strzelnicy i uczestnictwo nawet w części zawodów już w piątek oraz dokończenie zawodów w sobotę. Prosimy takie osoby o rejestrację do squadów sobotnich (nie pre-match’owych) i wpisanie w uwagach chęć strzelania części torów w piątek.
Miejsce: Strzelnica FHU Czapla/SKS Ardea Lublewo koło Gdańska
Organizator: SKS Ardea
Kierownik zawodów: Zbigniew Frost
Sędzia główny: Krzysztof Siuda
Poziom zawodów: Level 2
Ilość torów: 11 w tym jeden CLC
Minimalna ilość strzałów: 182
Maksymalna ilość zawodników: 120
Klasy sprzętowe: open, standard, classic, production, revolwer
Kategorie zawodnicze: lady, junior, senior, s. senior
Ilość squadów: 6 w pre-match’u (piątek) oraz 6 w main-match’u (sobota)
Drużyny: 4 osobowe
Oplata startowa: 250 PLN w przypadku zapłaty na konto SKS Ardea do dnia 07.10.2016; 300PLN po tym terminie. W cenie obiad na strzelnicy podczas zawodów. W tytule przelewu prosimy podać: „IPSC L2 Imię Nazwisko”
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS IPSC Poland List 2016
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów


English version:


We would like to invite you for IPSC match competition Level 2, match is a part of Polish Grand Prix 2016: „Grand Prix Polski 2016”

Registration: through website (closed, but view on squad’s is possible)

Matches start on 8:45 (Friday & Saturday).
On site registration starts at 8:00

Squad’s initial starting list:

Squad 1 (Friday) Stage 1-2
Squad 2 (Friday) Stage 3
Squad 3 (Friday) Stage 4-5
Squad 4 (Friday) Stage 6-7
Squad 5 (Friday) Stage 8-9
Squad 6 (Friday) Stage 10-11
 
Squad 7 (Saturday) Stage 1-2
Squad 8 (Saturday) Stage 3
Squad 9 (Saturday) Stage 4-5
Squad 10 (Saturday) Stage 6-7
Squad 11 (Saturday) Stage 8-9
Squad 12 (Saturday) Stage 10-11

After shooting at given stage, squads move to next stage in order. From stages 10-11 squads move to stages 1-2.

Stages: PDF file

Match date: 14-15 october 2016 (pre-match on Friday, 14th). We welcome the competitors from 8:00 at the range, pre-match starts on 8:45. REMARK: Due to shorter day in that season of the year and possible problems with finalization of the competition on Saturday, we kindly request competitors to attend shooting on Friday even for a part of the stages, finishing on Saturday. That persons we request to register to squads on Saturday, putting note in remark field about willingness to shoot a part of match on Friday.
Location: Shooting range FHU Czapla/SKS Ardea Lublewo near Gdańsk
Organized by: SKS Ardea
Match director: Zbigniew Frost
Range master: Krzysztof Siuda
Competition level: Level 2
Number of stages: 11, including one CLC stage
Minimum rounds: 182
Match capacity (number of competitors): 120
Divisions: open, standard, classic, production, revolwer
Categories: lady, junior, senior, s. senior
Number of squads: 6 in pre-match (friday) and 6 in main-match (saturday)
Teams: 4 persons
Admission fee: 250 PLN if paid to SKS Ardea account till 07.10.2016; 300PLN after that date. Fee includes lunch at the shooting range during competition. In the transfer description please add: „IPSC L2 Name Surname”
Restrictions: Competition only for IPSC members:
– polish, according to list of Region IPSC Poland, owned PZSS competitor license List of IPSC Poland 2016 members
– foreign, on the list of IPSC members in their region
Invitation: Please download official match invitation here.